Metoder

I mit arbejde med de udfordringer børn med særlige behov kan have, er det afgørende for mig at tage udgangspunkt i de tilgængelige ressourcer og sætte ind med metoder, der tilgodeser den enkelte situation. Det betyder, at min værkstøjskasse er stor og nuanceret.

Overordnet set kan mine metoder deles op i fire faglige områder, men der vil være overlap og aktiviteter, der træner flere områder på en gang. 


  1. Kommunikationtræning
  2. Leg og socialtræning
  3. Motorisk/sensorisk udvikling
  4. Selvhjælpsfærdigheder


Tegneseriesamtaler

Sociale historier

ComFor (Forrunners in communications)

Sensoriske strategier

Struktureret samtale

Perspektivskifte

The Picture Exchange Communication System.

Script

Dit og mit perspektiv

Struktureret leg (bl.a. gennem musikaktiviteter)

Scalering

unsplash