Min faglige tilgang udspringer af et helhedsorienteret menneskesyn og med øget fokus på tilgængelige styrker og ressourcer.

Processen med den enkelte familie tilpasses og justeres løbende, så det bliver muligt for både familien og barnet at opleve fremskridt og tryghed på samme tid. Derfor arbejder jeg med mange forskellige pædagogiske redskaber:


Ressourcefokus (KRAP - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik)

Jeg opfatter ressourcer som et bredt begreb og kigger på ressourcer fordi:


 • Det giver barnet/den unge en oplevelse af autonomi og kompetencer
 • Det understøtter trivsel
 • Vi får viden
 • Vi kan udnytte ressourcer for at støtte barnet/den unge
 • Vi får bedre mulighed for at skabe et godt miljø og gode rammer
 • Det understøtter barnet i forhold til indhold og mening

 

Ressourcer er ikke nødvendigvis noget man er god til. Det kan også være:

 • Mental overskud
 • Kompetencer
 • Interesser/motivation
 • Humor
 • Netværk/relationer
 • Tid
 • Drømme og værdier

 

 

"Børn gør det rigtige, hvis de kan" (citat: Ross Green)

Vi ser en adfærd og bliver nysgerrige på, hvad der mon er under adfærden? Hvad kan ligge til grund for adfærden? Vi bruger ”Isbjergmodellen” for at få visualiseret, hvor stort og hvor meget det, vi ikke kan se under vandoverfladen, fylder i hverdagen.Struktureret og visualiseret pædagogik (inspireret af TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) 
Fysisk indretning
Den særlige fysiske indretning gør, at barnet ikke overloades på sanserne og derved bedre kan have energi til aktiviteter i sin hverdag.
Skemaer/tavler
Hvis barnet har overbliksvanskeligheder har det brug for at kunne se, hvilke aktiviteter der er i løbet af dagen, og i hvilken rækkefølge de kommer.
Arbejdssystemer
Et arbejdssystem er en systematisk måde at modtage og forstå information. De lærte strategier er med til at selvstændiggøre barnet.Stressreducerende tilgang (Teorier/modeller fra Bo Heilskov Elvén)
Stressreducerende tilgang er et helhedsorienteret perspektiv til læring, udvikling og trivsel, hvor vi er opmærksomme på, hvordan stress påvirker krop, sanser, psyke, relationer og adfærd.


Med viden og opmærksomhed på stress og trivsel er sigtet at skabe et miljø, hvor barnet/den unge lærer at mestre hverdagens udfordringer. Idet stress er individuelt, tager vi udgangspunkt i, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe det enkelte barn til at genkende og håndtere stress.Studio 3/low arousal
Studio 3 blev udviklet af den engelske professor og psykolog Andrew McDonnell i 1980'erne og er stadig højaktuel.

 


LA2

Metodemanualen guider fagprofessionelle og barnet/den unge til, hvordan de samarbejder om at forebygge vold og fremme trivsel.

 

Formålet med LA2 – Metodemanual er at forebygge trusler, vold og magtanvendelse, samt at fremme trivsel i skoler/på bosteder/i hjemmene. Metodemanualen omsætter nyeste teoretiske og praksisudviklede viden om forebyggelse af trusler, vold og magtanvendelse.

Et low arousal tilgang, hvor indefraperspektivet er medtænkt.


unsplash