Specialvejledning til skoler og institutioner

Formål

At medvirke til øget forståelse for vanskeligheder i forbindelse med autisme/ADHD. At bidrage med praktisk-pædagogiske værktøjer, der kan afhjælpe problematikkerne.


Målgruppe

Lærere og pædagoger i teamet omkring børn med autisme/ADHD.


Forløb

Indledningsvist kortlægges udfordringerne i teamet. Med udgangspunkt i praksis gives faglige input om autisme/ADHD med henblik på at skabe en grundlæggende forståelse for de vanskeligheder, der kan være forbundet med de stillede diagnoser. Der gennemgåes håndtering af følelsesmæssige reaktioner hos eleven samt konflikt- og stresshåndtering.


Varighed

5-10 møder af 1-2 timer.


Pris

1.000 kr./time incl. moms