"Det må godt være sjovt at træne."

Kvaliteten af de menneskelige relationer vi indgår i livet igennem, er afgørende for vores trivsel, vores evne til at lære og vores mentale og følelsesmæssige udvikling.

Børn med autisme og andre børn med særlige behov kan have svært ved at skabe deres egen tryghed og er derfor afhængig af, at voksne omkring dem kan hjælpe med at skabe en ramme der er tryg, forudsigelig, genkendelig og indeholder gode rutiner, som kan støtte dem i forskellige sammenhænge.


Derfor ligger jeg meget vægt på, at træningen af de særlige vanskeligheder foregår i vante rammer, så barnet med særlige behov som udgangspunkt er tryg og derved har nemmere ved at indgå i træningen. Jeg arbejder ud fra en tanke om, at træning skal give mening for barnet/den unge og derfor kobler jeg det sammen med naturlige hverdagaktiviteter og leg. 


Jeg er optaget af at skabe motivation hos de børn og unge jeg arbejder med. Mit udgangspunkt er at alle gerne vil gøre det godt. Generelt er der ingen der altid er ikke-motiveret. Jeg understøtter således motivation via de tre psykologiske behov autonomi, kompetence og samhørighed. Motivation er ikke lig med handling. Det er parathed til handling. Jeg har i mit arbejde fokus på at identificere barriererne og arbejde på at mindske dem.


Jeg ser på familien som helhed og er ressourcefokuseret. Jeg ønsker at stille skarpt på de ressourcer og potentialer, der er til stede i en given kontekst, for at kunne udnytte dem til fulde. 


Erfaring & uddannelse

1999


Uddannet lærer


Uddannet på Skive Seminarium. Arbejdet de første 4 år med neurotypiske børn på friskole.

2002 - 2016


Krabbeshus Heldagsskole


Ansat på specialskolen Krabbeshus Heldagsskole i Skive. Ansat som lærer og leder.

2016 - 2023


Bording Skole


Ansat i specialklasserne som både lærer og leder. Med i opbygning af indskolingsafdeling for børn med autisme.

2016


Diplomuddannelse ledelse


Afsluttet diplomuddannelse i ledelse med fokus på teamsamarbejdets vigtighed, når der arbejdes med komplekse problemstillinger inden for specialområdet. 

2022


Uddannelse supervision


Afsluttet supervisionuddannelsen ved DISPUK Århus.


2023


Autismepilotuddannelsen


Afsluttet uddannelsen ved Autismefokus i Hinnerup

2023 - selvstændig


Samarbejdspartnere


Blume Support, Horsens


Midtbypsykologerne Silkeborg

VISO specialist, børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder.