Jeg brænder for at hjælpe mennesker, der har et specialpædagogisk behov, med at få balance i livet. Ved at analysere og kortlægge deres forudsætninger og ressourcer kan jeg være facilitator af en personlig udvikling.


Jeg er engageret, energisk og professionel inden for specialområdet og supervision. Mit fokus er at skabe trivsel og glæde, så der kan skabes grobund for faglig, social og personlig udvikling.

Med min kompetence og erfaring er jeg sikker på, at jeg kan være med til at gøre en forskel for jer, der har børn med særlige behov tæt på og jer, der har brug for supervision.


Når vi arbejder med mennesker med særlige behov kan vi rammes af manglende klarsyn og fastlåste situationer. Vi arbejder dagligt med vores egen personlighed og egne kompetencer, som er tæt knyttet til den, du er som menneske. Med denne sammenblanding kan vi miste overblikket og have svært ved at adskille tingene. Derfor kan det være en lettelse med et refleksionsrum, hvor vi som kolleger kan dele, blive set og hørt og få et overblik over, hvad der er på spil i den givne situation. 


Det er min erfaring, at jævnlig supervision betyder, at pressede situationer kan opfanges og belyses, og at den enkelte derved kan få øje på egne handlemuligheder. Vi kan gennem supervision lære vores symptomer på belastning at kende og kan gribe ind, før presset bliver for stort. Supervision kan være med til at forebygge omsorgstræthed og sygemeldinger, når mennesker arbejder med mennesker.

Supervision

Jeg kan være medskaber af et rum til refleksion over egne handlinger og perspektiver i arbejdet med børn med særlige behov. Supervisionen kan foregå på flere forskellige niveauer og kan målrettes teams på skoler og institutioner. Det kan også være individuel supervision. Med kvalitativ supervision sættes der ord på praksis og der skabes et overblik over komplekse situationer i arbejdslivet, hvorved muligheden for udvikling og forandring opstår.

Specialvejledning til skoler og institutioner

Hvis et team har brug for hjælp til at opstarte klasser for børn med autisme/ADHD eller personalet i klassen har brug for at blive opkvalificeret i autisme/ADHD-pædagogikken, kan jeg tilbyde en praksisnær vejledning. Jeg kan også yde bistand til at facilitere autisme/ADHD pædagogik i almene klasser, hvor enkeltintegrerede børn med autisme/ADHD er tilknyttet og ikke trives.

Familievejledning

Når børn i familier får en diagnose indenfor autismespektret eller ADHD, opstår der ofte behov for vejledning. Jeg kan hjælpe med at skabe en grundlæggende forståelse for de vanskeligheder, der kan være forbundet med de stillede diagnoser og give praktisk-pædagogiske værktøjer. Som vejleder kan jeg også indgå i samarbejdet med institution, skole og kommune for at skabe de optimale rammer for barnet.


Der er både mulighed for at jeg kommer hjem til jer og virtuel vejledning/sparring.