"Børn gør det rigtige, hvis de kan"


(citat: Ross Green)

Min mission er at skabe forståelse for børn med særlige behov og bidrage til, at mennesker, der er tæt på, bliver nysgerrige på, hvad der ligger under den adfærd, de kan se. Vi skal ud fra Isbjerg-metaforen forstå den del af isbjerget, som ligger under vandet.Jeg er en erfaren og dedikeret speciallærer med en rig baggrund og ekspertise inden for autismeområdet og andre belastningstilstande. Min karriere på specialområdet siden 2002 har rustet mig med en dyb forståelse for de udfordringer, som børn og unge med autisme og deres familier står over for.


Med en baggrund som uddannet lærer og leder og yderligere specialisering indenfor autismeområdet med uddannelser og kurser, har jeg en bred vifte af kompetencer til at lede og vejlede inden for specialområdet. Min tilgang til arbejdet i familien er præget af en ressourceorienteret tilgang, hvor jeg arbejder struktureret og visualiseret for at imødekomme barnets individuelle behov.


Jeg er dybt engageret og mit arbejde er centreret om de tre psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed hos de børn og familier jeg arbejder med. Gennem fokus på det relationelle og skabelsen af trygge og støttende læringsmiljøer, arbejder jeg, sammen med barnet og familien, målrettet på at fremme trivsel og udvikling.


Jeg er særligt dedikeret til at støtte og vejlede forældre gennem det særlige forældreskab. At navigere gennem det særlige forældreskab, når man har et barn med autisme, kan virkelig være udmattende, og min opmærksomhed er ofte henledt på, at støtte og bakke op, når magtesløsheden melder sig og der er brug for mere end blot en snak i familien.


Derudover er jeg meget optaget af at skabe motivation hos børn med autisme. Mit udgangspunkt er at alle gerne vil gøre det godt, hvis de kan – mennesket er selv-motiverende. Men motivation er ikke lig med handling. Det er parathed til handling. Jeg har i mit arbejde fokus på at identificere barriererne og arbejde på at mindske dem.