Familievejledning


Formål

At give pædagogisk vejledning i forhold til den hverdag, der refereres til med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et barn og en familie i balance og trivsel.


Målgruppe

Forældre til børn med autisme/ADHD.


Forløb

På første møde indkredses problematikkerne og vejledningsforløbet planlægges. Det vil blive skræddersyet til familiens situation. Med afsæt i dette gives faglige input, der medvirker til forståelse for autisme/ADHD og problematikker forbundet hermed. Der gives konkrete værktøjer til konflikt- og stresshåndtering samt strukturmodeller, der kan anvendes direkte i hverdagen.