Supervision på skoler og institutioner

Formål

At bidrage til øget kompetence og sikkerhed hos den enkelte.


Målgruppe

Lærere og pædagoger - enkeltpersoner, teams eller større grupper.


Forløb

Gennem fælles kortlægning af problematikker tydeliggøres udfordringerne, og gennem dialogen skabes løsningsmodeller, der afprøves i det daglige arbejde. Der følges systematisk op på de igansatte processer. I forløbet etableres et fortroligt rum med mulighed for udvikling på en anerkendende og professionel måde.


Varighed

Enkeltpersoner 1 time, grupper 2 timer.


Pris

1.000,- kr./time incl. moms

Når mennesker arbejder med mennesker

Når der er fokus på pressede arbejds-situationer til supervision, drejer det sig dels om at få lettet det psykiske tryk ved at dele sine oplevelser og blive set og hørt af kolleger. Derudover handler det om at undersøge, hvilke handlemuligheder der er i en arbejdssituation, som er svær at løse.


Det er min erfaring, at jævnlig supervision betyder, at pressede situationer kan opfanges og belyses, og at den enkelte derved kan få øje på egne handlemuligheder. Vi kan gennem supervision lære vores symptomer på belastning at kende og kan gribe ind, før presset bliver for stort. Supervision kan være med til at forebygge omsorgstræthed og sygemeldinger, når mennesker arbejder med mennesker.

 

Kan du genkende ovenstående fra din arbejdsplads?

Har du lyst til at passe på den gode stemning, motivation og arbejdsglæde?


Så kan supervision måske være noget for jer!

 

Ring gerne og få en uforpligtende snak om mulighederne.

Supervisionen gav mig et klokkeklart overblik over alt det, jeg var frustreret over, hvilket var meget mere, end jeg selv var klar over. Ved at få sat overskrift på problemerne blev det meget nemmere at finde en løsning. Supervisionen har gjort, at jeg nu kan blive mere konkret og bede om hjælp til det som belaster mig i mit arbejde.