"Autisme er én måde at møde verden på."

Min mission er at skabe forståelse for autisme/ADHD og bidrage til, at mennesker, der er berørt af autisme/ADHD, kan (gen-) oprette balancen i livet.Børn med autisme/ADHD oplever udfordringer i en omskiftelig hverdag, og det er afgørende for dem at få skabt en struktureret og visualiseret hverdag for at kunne fungere og udvikle sig. Strukturen skal oprettes i et ligeværdigt samspil mellem barn, familie, skole og institution.


Min erfaring er, at det kan være svært for familier med et barn med autisme/ADHD at få etableret en forudsigelig ramme, som barnet kan udvikle sig i.


Med mine 20 års erfaring indenfor autisme/ADHD området vil jeg kunne tilbyde min hjælp på alle fronter.


I familien kan jeg være med til at skabe forståelse for autisme/ADHD og på den baggrund være med til at etablere en struktureret og visualiseret hverdag i familien. Jeg faciliterer også netværksgrupper, hvor forældre kan mødes, få faglige input og dele erfaringer.


I skole og institutioner kan jeg med min mangeårige erfaring fra skoleverdenen

være sparringspartner for lærere og pædagoger i forhold til at rumme autisme/ADHD i klassenlokalet. Jeg tilbyder også hjælp til at reducere skolefravær med udgangspunkt i en analyse af den enkeltes situtaion.

I skoler og institutioner kan supervision også være med til at skabe overblik over komplekse situationer i arbejdslivet – og skabe rum til refleksion over egne handlinger og perspektiver. Forældre og enkeltpersoner har også mulighed for at få supervision.


Udover mine 20 års erfaring inden for området og løbende kompetence optimering er det bærende element i mit arbejde, at jeg brænder for, at gøre en forskel for børn med autisme/ADHD. Min tilgang til mødet med både barnet, familien og de professionelle relationer er båret af respekt, omsorg og empati. Jeg tror på, at alle søger at gøre deres bedste ud fra deres muligheder og viden - og derfor er målet at give viden, skabe forståelse og de bedste rammer for at tage det rigtige valg.Erfaring & uddannelse

1999


Uddannet lærer


Uddannet på Skive Seminarium. Arbejdet med neurotypiaske børn på friskole.

2002 - 2016


Krabbeshus Heldagsskole


Ansat på specialskolen Krabbeshus Heldagsskole i Skive. Ansat som lærer og leder.

2016 - 


Bording Skole


Ansat i specialklasserne som både lærer og leder. Med i opbygning af indskolingsafdeling for børn med autisme.

2022


Diplomuddannelse ledelse


Afsluttet diplomuddannelse i ledelse med fokus på teamsamarbejdets vigtighed, når der arbejdes med komplekse problemstillinger inden for specialområdet. 

2022


Uddannelse supervision


Afsluttet supervisionuddannelsen ved DISPUK Århus.

2023


Samarbejdspartnere


Blume Support, Horsens


Midtbypsykologerne Silkeborg

VISO specialist, børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder.